A

Aerosoler
Små, svævende partikler i atmosfæren som støv, saltkrystaller, støv (fra f.eks. sandstorme), vulkansk aske (fra vulkanudbrud) eller sod (fra skovbrande eller afbrænding af fossilt brændsel).

Albedo
Siger noget om, hvor stor en del af den indkomne solstråling, der reflekteres fra jord-eller havoverfladen.

Atmosfæren
Det lag af luft, der omgiver Jorden. Atmosfæren er inddelt i troposfæren nærmest jordoverfladen, troposfæren, mesosfæren, termosfæren og exosfæren.

A
B
C
D
E
F
G
H
I - J
K
L
M
N
O
P - Q
R
S
T
U
V - W
X - Y
Z - Æ
Ø - Å