Der er efterhånden i tusindvis af websites, som i større eller mindre grad beskæftiger sig med den globale opvarmning. En søgning på “Global warming" giver over 40 millioner resultater. Det er derfor klart, at den følgende oversigt slet ikke dækker bare et lille udsnit af alle de sider, som beskæftiger sig med emnet.

Derfor er her udelukkende medtaget de allervigtigste danske og engelske websites samt links til de større danske og internationale græsrodsbevægelser, som beskæftiger sig med emnet.

Danske sites, miljøorganisationer mm.:

NOAH, Friends of the Earth Denmark http://www.noah.dk

Greenpeace Danmark http://www.greenpeace.dk

Organisationen for Vedvarende Energi http://www.orgve.dk

Danmarks Naturfredningsforening http://www.dn.dk/

WWF Verdensnaturfonden http://www.wwf.dk/

Det Økologiske Råd http://www.ecocouncil.dk/

Energitjenesten http://www.energitjenesten.dk

Skolernes Energiforum http://www.skoleenergi.dk/

Nyheder om klima og vejr på dansk:

Nyheder om vejr og klima fra DMI http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder.htm

Sun Media’s klimanyheder http://www.drivhus.dk/

Debatforum og nyheder http://www.klimadebat.dk

 

Danske forskningsinstitutioner og offentlige sites:

Klima- og Ennergiministeriet http://www.kemin.dk/  

Miljøstyrelsen http://www.mst.dk/

Miljøministeriet http://www.mim.dk/

Energistyrelsen http://www.ens.dk/

Transportministeriet http://www.trm.dk/

DMI Danmarks Meteorologiske Institut http://www.dmi.dk/dmi/index/viden.htm

DMU Danmarks Miljøundersøgelser http://www.dmu.dk/Samfund/Klimaaendringer+miljoe/

Teknologirådet http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=870&toppic=kategori7&language=dk

Geografisk Institut – Drivhuseffekt; kan man måle det? http://www.geogr.ku.dk/besoeg/hs.htm

Danmarks Jordbrugsforskning http://www.agrsci.dk/ny_navigation/nyheder/nyheder/klimaaendringer_er_allerede_maerkbare

DR Nyheder Onlines Klima-guide http://www.dr.dk/Nyheder/Infografik/2006/09/20125752.htm 

Klima i Natur og miljø på Fagenes Infoguide http://www.emu.dk/gym/miljoe/uvforloeb/klimaFIG.jsp

ACIA – Klimaændringernes effekt i Arktis http://www.acia.uaf.edu/

 

Udenlandske/internationale miljøorganisationer mm.:

Friends of the Earth – Europa http://www.foeeurope.org/climate/index.htm

Friends of the Earth – International http://www.foei.org/climate/index.html

Greenpeace International http://www.greenpeace.org/international/

Union of Concerned Scientists http://www.ucsusa.org/

 

Internationale organisationer, som beskæftiger sig med klimaændringer:

Det Europæiske Miljøagentur http://local.da.eea.eu.int/