Baggrund

Webstedet “NOAH’s klimasider” er udarbejdet med det primære formål at skabe et webbaseret undervisnings- og informationsmateriale om de globale klimaændringer. Emnet bliver endnu kun sporadisk behandlet i medierne, men kan meget let blive det altdominerende emne i de kommende årtier. På den baggrund har vi ment, at det er væsentligt, at man både i undervisningssammenhæng og til almen information har let adgang til en samlet behandling af de mange aspekter, klimaproblematikken omfatter.

 

Redaktionelt

Materialet er blevet lagt på nettet, efterhånden som det er blevet færdiggjort. Der sker i øjeblikket en meget hurtig udvikling i den tilgængelige viden, både hvad angår den globale opvarmning og de muligheder vi har, for at begrænse den. Derfor kan der være områder, hvor ny viden har ændret konklusioner og perspektiver, efter at redaktionen af de relevante emner er afsluttet. Se under “Links” efter danske og udenlandske nyhedssider, der indeholder de nyeste forskningsresultater.

1. Jordens klima. Juli 2005, sidst opdateret december 2010
2. Den menneskeskabte drivhuseffekt. September 200, sidaq opdateret december 2010
3. Har klimaet ændret sig? November 2005, sidst opdateret februar 2011
4. Det store eksperiment? Juni 2007
5. Hvad bliver konsekvenserne? December 2006, opdateret december 2007
6. Kan udviklingen vendes? August 2007
7. Lokal og global klimapolitik. April 2006
8. Kan atomkraften redde os? September 2006, opdateret juni 2009
9. Vi kan handle nu, August 2007
10. Den langsigtede planlægning. Maj 2007
 

Navigation

Udover links fra hver enkelt side til uddybende sider er der en række generelle navigationsmuligheder inden for hvert kapitel samt til overordnede sider.

Henviser til sitets indgangsside med oversigt over alle kapitler

Henviser til forsiden af det relevante kapitel

Bruges til at bladre frem og tilbage på samme måde som i en bog

Desuden er det ved hjælp af en pull-down menu muligt at springe direkte til en hvilken som helst side inden for det relevante kapitel

Kolofon

NOAH’s klimasider er udarbejdet af NOAH’s Energi- og klimagruppe med støtte fra NOAH’s Forlagsgruppe.

Tekst: Stig Melgaard, NOAH's Energi- og klimagruppe

Redaktionel følgegruppe: Kim Ejlertsen og Henning Bo Madsen, NOAH’s Energi- og klimagruppe

Korrekturlæsning: Werner Hedegård, NOAH’s Forlagsgruppe

Layout og programmering er udarbejdet af foreningen Sun Media i samarbejde med NOAH’s Energigruppe og NOAH’s Webgruppe.

Speak til lydfiler indtalt af Line Kirk.

Udarbejdelsen er sket med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets tipsmiddelfond.

Spørgsmål og kommentarer til materialet kan rettes til NOAH’s Energigruppe, noah@noah.dk

Miljøbevægelsen NOAH – Friends of the Earth DenmarkSekretariat
Nørrebrogade 39,1 tv.
2200 København N
Telefon 35 36 12 12
Fax 35 36 12 17
Giro 5 5600 39
E-mail: noah@noah.dk
Website: www.noah.dk