Hvor meget skal der til, før isen på polerne smelter?

Gennemsnitstemperaturen på Antarktis ligger i øjeblikket nede på omkring -50°C. Derfor vil selv relativt store temperaturstigninger ikke umiddelbart få isen til at smelte.

Til gengæld er der meget der tyder på, at nogle gletschere på Antarktis er begyndt at at bevæge sig hurtigere ud i havet, fordi de isbarrierer, der ligger på havet foran gletscherne, er begyndt at smelte og brække i stykker på grund af varmere havvand omkring Antarktis. Det kan indirekte forårsage, at der i nogle områder af Antarktis sker en stigende afsmetning.

Omkring Arktis er situationen en anden, fordi det meste af Arktis er hav, som er dækket af et tykt lag havis. Denne havis i tydeligt blevet tyndere og er mindre i udstrækning i sommerhalvåret.

Når havisen omkring Arktis smelter, betyder det ikke nogen havstigning, men det kan få store konsekvenser for dyrelivet omkring Arktis. Det er f.eks. overvejende sandsynligt, at isbjørnen vil uddø, hvis isen fortsætter med at smelte.

Den grønlandske indlandsis er også begyndt at smelte mærkbart, specielt i indlandsisen randområder i det sydlige Grønland. Der skal kun en forholdsvis lille yderligere temperaturstigning til på Grønland, før det sætter en såkaldt irreversibel  (- dvs. som ikke kan vendes om - ) nedsmeltning af Indlandsisen igang.