Vil det ikke blive alt for dyrt at standse den globale opvarmning?

Spørgsmålet kan ikke besvares uden også at spørge for hvem og i forhold til hvad. Det er næsten sikkert, at den globale opvarmning kommer til at gå mest ud over de lande og mennesker, som i forvejen er de fattigste.

Her kan den globale opvarmning komme til at koste millioner af menneskeliv, både på grund af flere og værre naturkatastrofer, og på grund af en endnu ringere fødevaresituation, som kan skabe et stigende antal hungersnødskatastrofer, og på grund af spredning af sygdomme som f.eks. malaria.

Det er også sikkert, at den globale opvarmning kommer til at gå langt mere ud over vores børn og endnu mere ud over deres børn og børnebørn end over os.

Tænker vi kun på os selv i den rige del af verden, er det ikke sikkert, at det på kort sigt kan betale sig at gøre noget ved den globale opvarmning ud fra en kold økonomisk beregning.

Tænker vi også på den fattige del af verden og på de kommende generationer både i den rige og i den fattige del af verden, bliver det meget kostbart ikke at gøre noget ved den globale opvarmning både i penge, i menneskeliv og i ødelagte naturrigdomme.

Om det er for dyrt at gøre noget ved den globale opvarmning er altså ikke et økonomisk, men først og fremmest et moralsk spørgsmål. Økonomiske beregninger vil altid lyve, fordi de kun medtager en meget begrænset del af de fremtidige omkostninger, og fordi de slet ikke tager stilling til vores moralske ansvar over for vores efterkommere.