Er det sikkert, at Jordens temperatur er steget?

Der har været foretaget temperaturmålinger ved jordoverfladen siden midten af det 19. århundrede. Disse målinger er i tidens løb blevet flere og flere i et mere og mere fintmasket netværk af målingssteder fordelt over hele Jorden.

Hertil kommer målinger fra skibe siden midten af 1900-tallet, og fra 1970’erne er hertil føjet målinger fra observationsbøjer fordelt rundt omkring i verdenshavene. Siden sidst i 1970’erne har der også været foretaget målinger fra et stigende antal satelitter.

Derfor er det med stor sikkerhed, at klimaforskerne kan sige, at Jordens gennemsnitstemperatur siden starten af det 20. århundrede er steget med ca. 0,7 grader celsius.

Den stigende temperatur bekræftes også af et stort antal observationer af klimaets udvikling i øvrigt, f.eks. snedækket, udstrækningen af havis og is på søer og floder, tidspunktet for løvspringet osv. Der er derfor ingen tvivl om, at Jordens gennemsnitstemperatur faktisk er steget og stadig gør det.