Hvorfor siger nogen, at “dommedag er aflyst“?

En lille minoritet af forskere, hvoraf kun ganske få er klimaforskere og mange modtager store beløb fra de multinationale olieselskaber, har forsøgt at så tvivl om den globale opvarmning skal tages alvorligt, og om den overhovedet eksisterer.

Disse såkaldte “klimaskeptikere” har ved flere lejligheder forsøgt at bruge den videnskabelige usikkerhed om den fremtidige udvikling, og om forskningsresultater, som kunne antyde, at der måske er flere årsager det varmere klima, til at “bevise”, at menneskets udledning af drivhusgasser slet ingen betydning har. Dette er i nogen medier blev til overskrifter om, at “dommedag er aflyst”.

Langt den overvejende majoritet af verdens klimaforskere tager afstand fra disse påstande. Der er altså lige så lidt dækning for at sige, at “dommedag er aflyst”, hvad det så end betyder, som at sige, at Jorden går under på grund af den globale opvarmning. Den globale opvarmning handler ikke om dommedag, men om et voksende, menneskeskabt problem.