Kan man virkelig beregne fremtidens klima, når man ikke engang kan forudsige vejret i næste uge?

Der er stor forskel på, hvad vi forstår ved vejr, og hvad vi forstår ved klima. Vi forventer, at vejrudsigterne skal være så præcise, at vi kan indrette os efter dem i dagligdagen.

Klimaforudsigelser derimod siger ikke noget om vejret fra dag til dag, men kun noget om de generelle tendenser for hele Jordens klima. Bliver gennemsnitstemperaturen højere eller lavere? Vil det gennemsnitligt regne mere eller blæse mere osv.?

De store klimamodeller er meget komplicerede og rummer stadig mange usikkerheder, men de bliver mere og mere nøjagtige og inddrager langt flere faktorer end tidligere. Klimamodellerne testes ved at sætte dem til at regne på fortidens klima, som vi jo kender.

De nyeste modeller er blevet så gode, at deres beregninger af klimaet bagud stemmer ganske godt med virkeligheden. Dermed er der også god grund til at tro på modellernes beregninger af fremtidens klima.

Der er dog stadig mange usikkerhed, specielt når vi ser langt frem i tiden. Jordens klima skabes af et samspil af et meget stor antal faktorer, og selv små beregningsusikkerheder kan give store udsving, når vi ser 100 år eller mere ud i fremtiden.