Gør det så meget, hvis temperaturen stiger et par grader?

En stigning i Jordens gennemsnitstemperatur vil ikke være jævnt fordelt. Den kan betyde temperaturstigninger på op til 5-6°C i nogle områder og måske endda lavere temperaturer i andre områder.

Samtidig vil fordelingen af nedbør blive ændret, så nogle steder får mere nedbør end i dag og andre får mindre. Tilsammen kan det betyde, at vi får et mere ustabilt klima, sandsynligvis med mere ekstreme vejrforhold – kraftigere storme, voldsomt regnvejr, tørkeperioder eller kulde- og varmerekorder.

Konsekvenserne af selv en forholdsvis lille gennemsnitlig temperaturstigning kan altså blive store nogle steder og måske næsten umærkelige andre steder på Jorden.

Alt tyder på, at temperaturen i det arktiske område, f.eks. Grønland, vil stige hurtigere end på resten af Jorden. En global temperaturstigning på over 2 grader vil betyde en stor risiko for, at Grønlands Indlandsis begynder at smelte. Og det er en proces, som ikke kan standes, når den først er gået igang.


Andre steder i det arktiske område er temperaturen allerede steget så meget, at permafrosten er begyndt at tø op. Det betyder, at store mængder CO2 og metan frigøres, og den globale opvarmning bliver yderligere speedet op.