Hvad vil klimaændringerne betyde for Danmark?

Den globale opvarmnings konsekvenser for Danmark vil på kort sigt sandsynligvis blive forholdsvis begrænsede i forhold til så mange andre steder på Jorden.

I første omgang vil vi se flere perioder med tørke, men også mere kortvarig og kraftig nedbør, som kan skabe lokale oversvømmelser. Dette har vi allerede set begyndelsen til. Vejret vil sandsynligvis også blive mere svingende og uforudsigeligt.

Havet vil stige med op til 1 meter i løbet af de næste 100 år, og det vil påvirke afløb og kloaksystemer og skabe kraftigere erosion ved kysterne. Lavtliggende områder vil oftere blive oversvømmede, og nogle inddæmmede områder må opgives, fordi det bliver for svært og dyrt at holde dem tørre.

På længere sigt kan Danmark blive betydeligt kraftigere påvirket. Fortsætter udledningerne af drivhusgasser, er faren for ændringer i Golfstrømmen overhængende. Det kan betyde, at hele Nordeuropa køles ned på trods af, at det globale klima gennemsnitligt bliver varmere. Hvor meget og hvor hurtigt er der ingen, der i dag tør sige.

På rigtig lang sigt vil Danmark skrumpe betydeligt ind, fordi store områder oversvømmes, efterhånden som havet stiger. Fortsætter udledninger af drivhusgasser i flere årtier endnu, vil den grønlandske indlandis begynde at smelte, og sammen med varmeudvidelsen vil havet kunne stige op til 7 – 8 meter i løbet af de næste 500 år. Det er forudsat, at der ikke sker noget ubehageligt med Antarktis, får så kan havstigningen blive meget større.