Drivhuseffekten kalder man det fænomen, at nogle af atmosfærens luftarter har en evne til “holde på” Solens varme, så atmosfæren og Jordens overflade bliver varmere, end hvis solstrålerne blev reflekteret direkte ud i verdensrummet igen. Uden drivhusgasserne ville Jordens gennemsnitstemperatur være ca. 33 grader celsius lavere, end den faktisk er. Det ville betyde en dybfrossen Jord uden liv, som vi kender det.

De luftarter, som har den egenskab, at de kan holde solens varme tilbage, kaldes for drivhusgasser. Almindelig vanddamp er sammen med kuldioxid og metan de vigtigste naturlige drivhusgasser i atmosfæren

Drivhuseffekten er altså ikke en videnskabelig teori, men et faktum, som både dyre- og plantelivet på Jorden og dermed også mennesket er helt afhængige af.