Mange forskellige faktorer påvirker Jordens klima. Både kortvarige og længerevarende svingninger i Solens stråling påvirker klimaet. Jordens bane omkring Solen varierer over lange perioder på flere tusinde år. Og vulkanudbrud og meteornedslag kan forårsage hurtige og til tider voldsomme klimasvingninger. Jordens klima har altid været udsat for svingninger og forandringer. Alene af den grund at Solen langsomt, men sikkert bliver varmere.

De seneste ca. 10.000 år har Jordens gennemsnitstemperatur været relativt stabil. Hvorfor ved vi ikke, men til gengæld kan vi bl.a. i borekerner fra den grønlandske indlandsis og fra havbundssedimenter registrere, at klimaet i ca. 2 millioner år før den tid var præget af skiftende istider med voldsomme svingninger mellem kolde og varme perioder.