En eller måske hele to kæmpemeteorer med kort tids mellemrum har efter alt at dømme været den væsentligste årsag til dinosaurernes pludselige forsvinden for ca. 65 millioner år siden. Et af indicierne for, at et meteornedslag var årsagen, er de store mængder af det sjældne grundstof iridium, der er fundet i aflejringer, som netop er 65 millioner år gamle. Iridium er meget sjældent i jordskorpen, men kan findes i store mængder netop i meteorer. Ved nedslaget vil dette iridium blive spredt med støvet fra nedslagseksplosionen op i atmosfæren og ud over hele jordkloden. Andre kraftige indicier for et stort meteornedslag er at finde i aflejringer fra en gigantisk flodbølge omkring det Caribiske Hav for cirka 65 millioner år siden. Denne kan have været resultatet af, at et meteor med en diameter på 5-10 km slog ned i det Caribiske Hav.

Den umiddelbare effekt af et sådant nedslag har været enorme ødelæggelser forårsaget af chokbølgen fra nedslaget og den efterfølgende flodbølge. Støvet fra nedslagseksplosionen har derefter ført til et kraftigt temperaturfald over hele jordkloden, og det er blevet efterfulgt af en voldsomt stigende drivhuseffekt forårsaget af de store mængder vanddamp og kuldioxid, der er fordampet op i atmosfæren ved nedslaget. Det har betydet, at temperaturfaldet de første år efter nedslaget er blevet afløst af en kraftig global opvarmning af mindst flere hundrede års varighed.

Tilsammen vil denne kæde af begivenheder have påvirket Jordens økosystemer voldsomt og have ført til dinosaurernes forsvinden.