Vi er godt på vej mod en uholdbar situation. Nogen taler om en truende klimakatastrofe. Vi har allerede ladet stå til i alt for mange år. Derfor skal der meget drastiske forholdsregler til for at undgå, at vi overskrider den kritiske grænse på en 2 graders global temperaturstigning.

Vi ser allerede nu store problemer på grund af klimaændringerne. Og på grund af forsinkelsen i Jordens klimasystem, vil ændringerne uundgåeligt fortsætte i de kommende årtier. Derfor er det for sent at tale om acceptable udledninger af drivhusgasser. Alle udledninger er i princippet utilladelige og vil medvirke til at klimaet fortsætter med at ændre sig.

Vi skal altså skære ned på udledningerne af drivhusgasser så hurtigt som det overhovedet er muligt. Hvor hurtigt er det så? Skal vi have en bare rimelig chance for at holde den globale temperaturstigning under de 2 grader, skal de samlede globale udledninger skæres ned med mindst 85 % i 2050 og være nede på 0 hurtigst muligt derefter. Samtidig skal der ske en massiv genoprettelse af de skove og vådområder, som er blevet ødelagt, så der kan optages mere CO2 i biosfæren.

De rige, industrialiserede lande har udledt langt den overvejende del af de drivhusgasser, der har skabt klimaændringerne. Derfor må de også skære først og hurtigst ned. Ifølge NOAH’s beregninger skal de rige lande ned på omkring 85 % af deres nuværende udledninger allerede i 2030 og nå 0 i 2050. Kun på den måde kan der blive plads til, at de fattige lande, som udleder langt mindre pr. indbyggger, kan få tid til at udbygge deres infrastruktur og økonomi.

Det er en voldsom udfordring for de rige lande, og dermed også for Danmark. Vi har teknologien til at gøre det. Kun fremtiden vil vise, om vi også har viljen.