Fremtidens bolig eksisterer for så vidt allerede. Boliger holder nemlig i mange år. Det gør det ekstra vigtigt, at vi ikke tøver med at bruge alle de tilgængelige midler til at gøre de boliger, vi bygger nu, så lidt energiforbrugende som overhovedet muligt.

Vi kan allerede i dag bygge boliger, som er så godt isolerede, og som udnytter solens varme så effektivt, at det kun vil være nødvendigt med en minimal ekstra opvarmning i de koldeste vintermåneder. Den nødvendige viden og de tekniske midler til at bygge sådanne boliger har vi allerede. Men vi mangler stadig den politiske vilje til at udforme en lovgivning, der tvinger os til at udnytte mulighederne.

Hvorfor skal vi tvinges ved hjælp af lovgivning? Energiforbruget til opvarmning udgør i dag ca. 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. Med den langsomme udskiftning af boligmassen er det derfor vigtigt at bruge lovgivningen til at trænge igennem den barriere af almindelig træghed over for forandringer og den økonomiske skepsis, som gør, at alt for mange boliger ikke bliver bygget med fremtidens krav for øje. En analyse fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at det er muligt at reducere nye boligers energibehov til opvarmning med 70 % i forhold til boliger bygget efter de gældende krav. Og det er med dagens teknik og med en merudgift på bare 5 %.

Den samme undersøgelse viste også, at hvis vi i fuldt omfang udnytter mulighederne for energibesparelser i såvel eksisterende som nyt byggeri, vil det være muligt at reducere det nuværende energiforbrug til opvarmning med 82 % i år 2050. Med et så lille varmeforbrug vil det ikke være noget overvældende stort problem at omlægge varmeforsyningen til en kombination af geotermisk energi, biomasse og solenergi.