I de seneste mange år har politikerne såvel i Danmark som i resten af den rige verden planlagt visionsløst til gavn for bilismen. Det betyder, at Jordens bilpark i de seneste årtier er vokset hastigt. I 1980 var Jordens bilpark på 350 millioner biler. I år 2000 var tallet steget til 650 millioner. Og der bliver stadig flere biler. Kineserne har kun 10 biler per 1000 indbyggere, mens danskerne har 351 og amerikanerne 762.

Som bilismen er blevet symbolet på friheden til at bevæge sig i hverdagen, er flyet blevet symbolet på friheden til at flygte fra hverdagen til andre himmelstrøg i vores ferier. I det mindste for den rige del af verdens befolkning. I de seneste årtier er flytrafikken steget med himmelfart. Det samme er udledningerne af drivhusgasser fra flyene. Problemet forværres af, at flyene ikke kun påvirker klimaet med CO2-udledninger, men også ved at påvirke skydannelsen i de øvre dele af atmosfæren. Det betyder, at fly reelt påvirker klimaet ca. 2,7 gange den mængde CO2, de udsender.

Jo mere vi transporterer os selv og vores forbrugsgoder, jo mere går det ud over klimaet. Men ikke bare det. Det koster energi, køretøjer, veje, lufthavne og hospitaler. I Danmark alene koster trafikulykker samfundet mere end 14 milliarder kroner årligt i hospitalsindlæggelser, dødsfald og velfærdstab for de tilskadekomne og deres familier.

Den udvikling er ikke bæredygtig. Det er nødvendigt at begrænse privatbilismen i de rige lande og flytte såvel persontransport som varetransport væk fra biler og fly og over til mindre energiforbrugende, kollektive transportmidler. Det er også nødvendigt at overbevise højvækstlandene i den tredje verden om, at bilismen er en blindgyde, og hjælpe med investeringer i kollektiv transport i stedet for veje.