Det måske væsentligste element i en omlægning af vores energiforsyning til vedvarende energi er en kraftig energieffektivisering både i energiproduktionen og energiforbruget. En vigtig forudsætning for en effektiv energiforsyning er, at energien bruges til det, den er bedst til. Elektricitet er for eksempel højkvalitetsenergi. Derfor er det sløseri med energien at bruge elektricitet til at opvarme huse eller brugsvand. Varme med den temperatur, der skal til for at opvarme et hus, er lavkvalitetsenergi. Bruger man elektricitet fra et kraftværk, hvor kemisk energi først omdannes til damp og derefter til elektricitet, som så igen bruges til opvarmning, svarer det nogenlunde til at skære smør med en motorsav. Spild af energi og ikke særlig effektivt.

Når man afbrænder kemisk lagret energi bør man så vidt muligt altid samproducere el og varme i såkaldte kraftvarmeværker. I dag sker det oftest i kulfyrede kraftvarmeværker, men i fremtidens energiforsyning kan samproduktion af el og varme ske i biogasmotorer eller i biomassefyrede kraftvarmeværker. På den måde udnyttes energien i biomassen langt bedre end ved at afbrænde den i en ovn eller et fjernvarmeværk.

Men det er ikke nok at effektivisere i energiproduktionen. Der er store energibesparelser at hente overalt, hvor vi bruger energi. En væsentlig del af vores energiforbrug går i dag til opvarmning af boliger og arbejdspladser. Besparelsesmuligheder ved bedre isolering, udskiftning af vinduer osv. er store. Undersøgelser viser, at det vil være muligt at spare over 80 % af energiforbruget her i løbet af de næste fyrre til halvtreds år.

Også de elforbrugende apparater kan forbedres. Alene udskiftning af ældre køleskabe, frysere osv. til de mest energieffektive modeller vil betyde en stor forbedring. Og der er stadig masser af muligheder for forbedringer af fremtidige apparaters energieffektivitet.

Industrien er lidt mindre gennemskuelig, fordi den involverer mange forskellige typer af energiforbrug. Men en gennemgang af flere konkrete virksomheder har vist væsentlige besparelsesmuligheder. Mange af disse udnyttes ikke af den simple grund, at virksomhederne ikke er opmærksomme på dem.