Brint eller hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer, der kan bruges til at oplagre og transportere energi. En energibærer i en eller anden form vil være nødvendig, hvis en væsentlig del af vores energiforsyning skal baseres på vedvarende energi. Vindmøller og solceller producerer ikke energi i samme takt, som vi vil bruge energien. Vindmøller producerer ikke, hvis det er vindstille, og solceller producerer ikke energi om natten, hvor vi også skal bruge elektricitet.

Vi har altså brug for et stof, som kan lagre energien og udligne de forskelle, der er mellem produktion og forbrug af energien. Vi skal også bruge et brændsel, som kan bruges i transportmidler i stedet for benzin. Et sådant stof kunne være brint. Mange mener, at brint bør være fremtidens energibærer, og man taler ligefrem om det fremtidige “brintsamfund”.

Brint omtales ofte som en “forureningsfri energikilde”. Det er ikke rigtigt. For det første er brint ikke nogen energikilde, og for det andet er brint kun så rent, som det man bruger til at producere brinten. Brint kan nemlig produceres ud fra mange forskellige stoffer.

I dag produceres det meste brint ud fra naturgas, som jo er en fossil energikilde, og derfor medfører produktionen en udledning af CO2 til atmosfæren. Brint kan også fremstilles katalytisk ud fra ethanol eller metanol, som igen kan fremstilles ud fra biomasse som halm, husdyrgødning og energiafgrøder ved biologiske gæringsprocesser. Endelig kan brint fremstilles elektrolytisk ved spaltning af vand til ilt og brint med strøm f.eks. fra vindmøller eller solceller.

Lige meget hvordan brint fremstilles, vil der altid være et energitab ved omsætningen, både når brinten produceres, og når den igen bliver omsat til elektricitet i brændselscellen.

Brint og brændselsceller er altså ikke nogen vidunderløsning på fremtidens energiproblemer. Men satser vi primært på at effektivisere vores energiforbrug og indrette os på, at biltrafikken ikke bare kan blive ved at vokse uhæmmet, kan brint blive et vigtigt redskab specielt i transportsektoren, når vi skal frigøre os fra afhængigheden af de fossile brændsler. Fordelen ved at bruge brint f.eks. i biler og busser er, at den kan produceres på tidspunkter, hvor der er et overskud af elproduktion fra vedvarende energi, f.eks. på en blæsende nat (fra vindmøller) eller en solskinssommerdag (fra solceller).