Solvarmeanlæg leverer ikke altid varmen, når den skal bruges. Specielt i vinterhalvåret, hvor varmbehovet er størst, kan selv et stort solvarmeanlæg ikke levere den nødvendige varme. Hvor store solvarmeanlæg er tilkoblet fjernvarmenettet, kan det være fordelagtigt at bygge såkaldte sæsonvarmelagre til at gemme varmen fra sommerhalvåret til vinterhalvåret.

Problemet ved sådanne sæsonvarmelagre er, at de skal være meget store for at fungere effektivt. Man regner med en mindstestørrelse på 25.000 m3. Den type varmelagre, der indtil nu har været arbejdet mest med, er såkaldte damvarmelagre, som i princippet bare er et stort vandbassin med et isolerende låg og eventuelt også isolerede sider og bund. Denne type anlæg er stadig under udvikling, og der arbejdes specielt på at finde anlægsmetoder, som både er billige og holdbare. Et af de problemer, man stadig arbejder med, er at gøre anlæggene vandtætte i bunden, hvilket har voldt problemer ved mange af de lagre, der hidtil har været opført.

Mens store sæsonlagre er beregnet til at lagre varme fra sommer- til vinterhalvåret, er korttidslagre beregnet til at udjævne forskellene mellem solvarmeproduktion og varmeforbrug over døgnet. Sådanne lagre er mindre og billigere end sæsonvarmelagre og består som regel af isolerede ståltanke.