En solcelle omdanner solens lys til elektricitet uden brug af bevægelige dele. Solceller kræver derfor næsten ingen vedligeholdelse, og de er driftssikre og robuste. Solceller kan fremstilles af forskellige materialer, men silicium er det mest almindelige og det billigste. Solcelleanlæg er opbygget af moduler, som kan sammenkobles, til man opnår den ønskede strømstyrke og spænding.

Solceller har været kendt i mange år, men den høje pris har indtil nu været en hindring for, at de er blevet brugt i den almindelige elforsyning. På nuværende tidspunkt er el fra solceller mellem 5 og 10 gange dyrere end el fra kulfyrede kraftværker, hvis man ikke tager de miljømæssige fordele i betragtning. Men solcellerne bliver stadigt billigere. Prisen for de mest udbredte, traditionelle solceller er hidtil faldet med 20 %, hver gang produktionen er blevet fordoblet. Den allerstørste hindring, for at solceller kan blive konkurrencedygtige, er, at ingen endnu tør investere i en industriel storskalaproduktion.

Teknologisk set er der stadig mange muligheder for at gøre solceller både billigere og lettere at bruge. En af måderne er at fremstille solceller på såkaldt tyndfilm i lange baner, som kan bøjes. Det betyder, at de lettere kan integreres med andre produkter, f.eks. i termoruder og på tagbeklædning. Den allernyeste udvikling er en type solceller, som består af to lag plast med et ganske tyndt lag silicium imellem. Solceller bliver på den måde så tynde og bøjelige, at de kan bruges næsten overalt. Selv om disse solceller er mindre effektive end den traditionelle type, regner man alligevel med ved masseproduktion at kunne bringe prisen ned på ca. 1 euro, eller godt 7 kr., per watt. Det vil betyde, at solceller bliver langt mere konkurrencedygtige til elproduktion, end de er i dag.

På trods af de hidtil forholdsvis høje priser er markedet for solceller vokset med 30 % om året de seneste ti år. I øjeblikket halter Danmark dog bagud i denne udvikling med en installeret solcellekapacitet på kun 0,4 W per person, sammenlignet med 9 W per person i Tyskland og 6 W i Japan.

Med den nuværende udvikling, både markedsmæssigt og teknologisk, er der basis for, at solceller kan komme til at bidrage væsentligt til fremtidens energiforsyning. Selv i lande som Danmark med et forholdsvist lille solindfald, kan solceller give et større bidrag. Hvis vi installerede solceller på alle tagflader med solindfald, kunne de producere elektricitet nok til ca. en tredjedel af Danmarks nuværende elforbrug. Dette er næppe praktisk muligt, men viser, hvor stort potentialet er.