Geotermisk energi er energi hentet op fra Jordens undergrund. Mange lande udnytter allerede den geotermiske energi, nogle lande også til elproduktion, og der er stadig store uudnyttede ressourcer.

I lande som Island, hvor der er stor vulkansk aktivitet og en meget varm undergrund, er det let at udnytte den geotermiske energi. Men også i Danmark er der muligheder, selv om varmen ikke er helt så let tilgængelig som på Island. I Danmark stiger temperaturen ca. 30° C for hver km, man kommer ned gennem undergrunden. Det betyder, at man via boringer skal hente varmen  1 til 2 km nede i undergrunden. For at få hævet temperaturen yderligere til det niveau, der kræves i fjernvarmenettet, kan det være nødvendigt at bruge en varmepumpe.

En kortlægning af de geologiske strukturer i Danmarks undergrund har vist, at der flere steder i landet er et stort geotermisk potentiale. Der er indtil nu kortlagt egnede sandstenslag i Danmarks undergrund med et varmeindhold svarende til Danmarks samlede varmebehov i flere hundrede år. De bedste produktionsmuligheder findes bl.a. i Københavnsområdet, Brønderslev, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Kalundborg, Kerteminde og Nyborg.

I Danmark blev et mindre anlæg allerede taget i brug i 1984 i forbindelse med fjernvarmeforsyningen i Thisted. Et større demonstrationsanlæg ved Amagerværket i København blev taget i brug i 2004. Anlæggets kapacitet svarer til 1 % af Københavns samlede varmeforbrug, dvs. 5000 husstande.