Rapporter mm.

“Energibesparelser i eksisterende og nye boliger”, Rapport BYG•DTU R-80, 2004

“Risø Energy Report nr. 5. Renewable energy for power and transport”. Risø november 2006.

“Visioner for dansk bioethanol”, ATV, februar 2007.

“Solvarme – status og strategi”, Energistyrelsen, marts 2007

“Solar generation”, Greenpeace, oktober 2004
http://www.greenpeace.org.uk/climate/solution/solar.cfm

“Concentrated Solar Thermal Power – Now”, Greenpeace, ESTIA, september 2005

“Fremtidens havmølleplaceringer 2025”, Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer, Energistyrelsen, april 2007

“Wind Force 12”, Greenpeace juni 2005

“Bølgeprogram. Forslag til systematik i forbindelse med sammenligning af bølgekraftanlæg og status år 2000”, Rambøll januar 2000.
http://www.waveenergy.dk/wave-rapport/1gen_bk/wave-rapporter1.html

“Kortlægning af bølgeenergiforhold i den danske del af Nordsøen”, Energistyrelsen, juni 1999.
http://www.waveenergy.dk/wave-rapport/1gen_bk/wave-rapporter1.html

Teknologirådets projekt om det fremtidige danske energisystem
http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1074&survey=8&language=dk

Websites:

Teknologisk Institut
http://www.teknologisk.dk/energi/14254

Energistyrelsens sider om vedvarende energi.
http://www.ens.dk/sw11367.asp

Nørre Nebel biogasanlæg
http://www.laeremidler.dk/materialer/biogas/lmdk_biogas_00_forside.htm

Biogas I den Tredje Verden
http://www.i-sis.org.uk/BiogasBonanza.php

Solenergicentret, http://www.solenergi.dk/visTekst.asp?id=1

Alt om solvarme, http://www.altomsolvarme.dk/

Marstal Solvarmeanlæg,  http://www.arre.dk/energi.html

IEA´s hjemmeside om solenergi (engelsk), http://www.iea-shc.org/

Bølgeenergiforeningen, http://www.waveenergy.dk/index.html

Wavedragon, http://www.wavedragon.net/index.php

Wavestar, http://www.wavestarenergy.com/

Energistyrelsen
http://www.ens.dk/sw16343.asp - http://www.ens.dk/sw11371.asp

Artikler:

“Biogas er en død sild”, Ingeniøren, 4. marts 2005,
http://ing.dk/article/20050304/MILJO/103040053/0/ugensavis

ScienceDaily, 6 July 2005
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/07/050705231841.htm

Asia Times, 8. februar 2007
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IB08Ae01.html

Information, 24. august 2006
http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/
Common/Information.php?pShow=Tema/TemArtVis.php&p
TemVis=90&pTemTAvSek=5

Ingeniøren, 19. februar 2007
http://ing.dk/article/20070219/MILJO/70219002?DEBAT=1

“Strøm fra vindmøller kan fordobles på kun ti år”, Ingeniøren, 5. januar 2007. http://ing.dk/article/20070105/MILJO/101050041

“Vindenergi er vejen til billigere elektricitet”, DR-nyheder, 9. januar 2007
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2007/01/09/070315.htm

Nyvurdering af geotermisk energi - Har geotermien en fremtid i Danmark?, 1996
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning96/aab96s98-109.htm.

New Scientist, 03 June 2000.
http://www.newscientist.com/news/news_224125.html