Jordens temperatur stiger. Drivhusgasserne i atmosfæren betyder, at mindre infrarød stråling (varmestråling) slipper fra atmosfæren ud i verdensrummet, og de stigende udledninger af drivhusgasser betyder, at stadig mere infrarød stråling bliver tilbageholdt i atmosfæren. Det ved vi, ikke bare i teorien, men også fra satellitmålinger, som bekræfter, at mere og mere infrarød stråling faktisk bliver tilbageholdt i atmosfæren.

Ifølge IPCC’s fjerde statusrapport fra 2007 er jordens gennemsnitstemperatursteget med ca. 0,75 grader celsius siden slutningen af 1900 tallet og til 2005. Denne stigning er fortsat siden. Og de stigende temperaturer er tydelige i alle målinger, hvad enten de kommer fra målestationer på jordoverfladen eller fra ballon- eller satellitmålinger.

Stigningen har ikke været jævn igennem hele perioden. Fra 1910 – 1940 skete der en væsentlig stigning i Jordens gennemsnitstemperatur, men det er sandsynligt, at en overvejende del af denne stigning må tilskrives en naturlig klimasvingning. Selv om CO2-indholdet i atmosfæren samtidig begyndte at stige kraftigt, har denne stigning ikke slået igennem med det samme. Det tager nemlig 20-30 år før en stigning i atmosfærens CO2-indhold slår igennem som en målelig temperaturstigning.

Fra midten af 1970’erne er gennemsnitstemperaturen igen steget kraftigt, og denne stigning skyldes først og fremmest den menneskeskabte klimåpåvirkning.