Den globale opvarmning har bidt sig fast. Der er ikke noget, der tyder på, at den globale opvarmning hverken af jordoverfladen eller den nederste del af atmosfæren skulle være ved at standse. Det er den samstemmende konklusion fra de tre forskningscentre, der følger udviklingen i den globale gennemsnitstemperatur. Ser man på gennemsnitstemperaturen for hvert årti, er udviklingen tydelig. 1980’erne blev det tredjevarmeste årti, 1990’erne det næstvarmeste og det seneste årti det varmeste. De fastslår også, at opvarmningen stort set passer med de teoretiske forventninger og med klimamodellerne.

Der er dermed ikke nogen tvivl om, at den globale gennemsnitstemperatur stiger. Ser man på temperaturens udvikling år for år, er billedet lidt mere utydeligt. Årsagen til det er, at temperaturen på kloden ikke bare påvirkes at indholdet af drivhusgasser i atmosfæren, men også af en lang række andre faktorer. En af de væsentligste er svingninger i de store havstrømme, som er med til at styre klimaet. Desuden påvirkes klimaet af små svingninger i Solens aktivitetsniveau.

De mange faktorer, som styrer Jordens klima, betyder, at der kan være perioder med lavere temperaturer uden det af den grund betyder, at den globale opvarmning er standset.

Der kan også være store regionale forskelle og forskelle på vejret på den nordlige og den sydlige halvkugle. Til eksempel var januar måned i 2010 meget kold på store dele af den nordlige halvkugle, men alligevel satte måneden globalt set varmerekord.