Kan vi nu også være sikre på, at det bliver varmere? Der er store økonomiske kræfter på spil, når det gælder den globale opvarmning. Mange store multinationale selskaber – og naturligvis først og fremmest olieselskaberne og de store kulmineselskaber– føler sig kraftigt truet ved udsigten til, at vi skal skære ned på de fossile brændsler. Derfor bruger de alle muligheder for at så tvivl om den globale opvarmnings rigtighed. Da måleresultater viste, at den globale opvarmning er blevet langsommere i det første årti efter år 2000, blev dette slået stort op af de såkaldte klimaskeptikere.

Nu har det ifølge det statslige engelske meteorologiske institut vist sig, at der sandsynligvis er tale om fejl i de globale målinger. Den er opstået, fordi målingerne af temperaturen over havområderne i det seneste årti først og fremmest sker fra bøjer og ikke fra skibe. Bøjerne ved man har en tendens til at registrere lavere temperaturer end målinger fra skibe.

En anden ting er, at opvarmning over de arktiske områder efter al sandsynlighed er undervurderet, fordi der ikke findes ret mange målestationer der. Man ved med sikkerhed, at de arktiske områder opvarmes hurtigere end resten af kloden, fordi issmeltningen har skabt større isfri områder, som optager mere varme fra Solen end isdækkede områder.

Når der korrigeres for fejlene, vil det betyde, at opvarmningen er sket mindst lige så hurtigt i dette årti som i de foregående årtier.

Desuden kan andre faktorer, som ikke har med de menneskeskabte klimaændringer at gøre, få opvarmingen til at gå langsommere i en periode. Det gælder f.eks. små ændringer i solens aktivitet og en øget udledning af aerosoler fra industriområder f.eks. i Asien.

Alt i alt er der stadig ikke noget der tyder på, at den globale opvarmning går langsommere end før.