Alle ændringer af atmosfæren vil uundgåeligt forplante sig til havet. Når atmosfæren over havet ændrer sig, må havet følge efter. Men det går langsomt, fordi havet fungerer som en slags buffer for udsving i atmosfæren. Vi ved det fra havets årlige temperatursvingninger. Havet opvarmes kun langsomt om foråret, men til gengæld holder varmen sig længere i havet om efteråret.

Både den globale temperaturstigning og det højere indhold af CO2 i atmosfæren kan nu spores i havene over hele verden. Det er et sikkert tegn på, at klimaet faktisk er ved at ændre sig grundlæggende, og at det ikke bare er en mindre naturlig klimasvingning, vi er udsat for.

Havet bliver varmere, og det betyder bl.a., at havniveauet stiger, fordi vandet udvider sig. Det varmere hav påvirker også sammen med den øgede afsmeltning af ferksvand fra gletschere og polaris de store havstrømme. Og endelig betyder det stigende indhold af CO2 i atmosfæren og dermed også i havet, at havet langsomt men sikkert bliver mere surt.

Det er altsammen ændringer, som kan få mindst lige så stor betydning for vores fremtid som den globale temperaturstigning i sig selv.