Det er mange år siden,klimaforskerne forudsagde, at mere ekstremt vejr ville blive en af konsekvenserne af den globale opvarmning.

Og mere ekstremt vejr er nøjagtig, hvad vi har oplevet i løbet af de seneste årtier. Hedebølger med tørke og omfattende skovbrande har ramt mange områder af verden, også Europa. Voldsom nedbør bl.a. som følge af kraftige lavtryk og orkaner har skabt store oversvømmelser i mange områder.

Også i Danmark har vi fået en forsmag på, hvad fremtiden kan bringe, bl.a med den første rigtige orkan, voldsomme skypumper og flere tilfælde af voldsom nedbør med oversvømmelser mange steder i landet.

Ifølge IPCC’s sidste statusrapport  fra 2007 er antallet af såkaldt kraftige nedbørshændelser øget på de mellemste og nordlige breddegrader, og der er observeret en øget tørkehyppighed og –intensitet i de seneste årtier i dele af Asien og Afrika. Også Australien er hårdt mærket af tørke, som mange steder har varet i adskillige år. Siden da er udviklingen fortsat i samme spor med 2010 som et år med varmerekorder, hedebølger, udstrakte skovbrande og ødelæggelse af afgrøder over store områder

Det er ikke unormalt, at vejret slår rekorder et eller andet sted på Jorden. Men i de seneste år har antallet af rekorder i følge World Meteorological Organization været stigende. Ifølge en rapport fra nødhjælpsorganisationen Oxfam er antallet af vejrrelaterede katastrofer firedoblet i løbet af de seneste tyve år.