Tørke er ikke noget nyt fænomen. Specielt udsatte områder har med kortere eller længere mellemrum været ramt af tørke. Men det er blevet værre.

Det er påvist, at den andel af Jordens landområder, som bliver ramt af alvorlig tørke, er steget fra mellem 10 og 15 procent i de tidlige 1970’ere til ca. 30 procent først i 2000-tallet. Og mere end halvdelen af stigningen kan direkte henføres til stigende temperaturer fremfor nedgang i nedbørsmængden.

Sammen med de stigende temperaturer er der også sket en tydelig øgning i omfanget af skovbrande over hele Jorden. Mange skovbrande – specielt i de tropiske områder – en menneskeskabte. Men mange er påsat af lynnedslag, som også er blevet mere hyppige som følge af den globale opvarmning. Og med længere og mere tørre somre tenderer lynpåsatte brande imod at bllive både flere og større i omfang.

I Canada er de områder, der er blevet ramt af skovbrande næsten tredoblet over de seneste 30 år. 80 procent af skovbrandene er antændt af lyn.I Sibirien ser det endnu værre ud. Her er antallet af skovbrande tidoblet i løbet af de sidste 20 år. De seneste rapporter siger, at skovbrandene i de nordlige, subarktiske skovområder nu er blevet så udstrakte og intense, at de slipper mere CO2 løs, end der optages i skovene. Dermed bidrager de store, nordlige skovområder til den globale opvarmning. Årsagen er, at disse områder opvarmes hurtigere end resten af kloden, og at de har været udsat for gentagne tørkeperioder inde for de seneste årtier. Og det er ikke bare skovene, der brænder. Nu er tundraen også begyndt at blive udsat for brande på grund af udtørring i områder, hvor der ikke har været brande i flere tusinde år.

Også i Europa er både antallet og omfanget af skovbrande øget i løbet af de seneste årtier. Særlig slemt var det i 2003, hvor Europa oplevede en hedebølge af hidtil uset intensitet. Hedebølgen og med medfølgende tørke ramte landbrugsafgrøderne i store områder, specielt omkring Middelhavet. Samtidig førte hedebølgen til en overdødelighed specielt blandt ældre og syge på omkring 20.000 mennesker.

Det er langt fra kun Europa, som har oplevet hedebølger og tørke. Mange andre lande har været hårdt ramt, heriblandt Australien, hvor dele af landet har oplevet flere års vedvarende tørke. Mange steder er floderne tørret ud, og selv storbyerne er ved at have problemer med at skaffe ferskvand.