I IPCC’s forrige statusrapport var en af konklusionerne, at man ikke kunne påvise nogen ændringer i stormintensiteten.

Det har ændret sig siden da. I en rapport fra 2005 konkluderes det, at antallet af kategori 4 og 5 orkaner, de kraftigste på orkanskalaen, er næsten fordoblet i løbet af de seneste 35 år, og det på trods af, at det samlede antal orkaner er faldet siden 1990’erne.

Den største stigning i antallet af intense orkaner er sket i det nordlige og sydvestlige Stillehav og det Indiske Ocean med kun en mindre stigning i intensiteten i det Nordlige Atlanterhav. Det eneste område, der totalt set har haft flere orkaner og tropiske storme er det nordlige Atlanterhav, hvor de både er flere og længerevarende, specielt siden 1995. Her oplevede man det hidtil største antal orkaner og tropiske storme i 2005, hvor man for første gang løb tør for navne i fra alfabetet og måtte navngive ud fra det græske alfabet.

En tilsvarende analyse fra MIT konkluderer, at både orkanernes styrke og varighed er øget med c a. 50 procent siden midten af 1970’erne, og at det er sket i både Stillehavet og Atlanterhavet. Undersøgelsen siger også, at stigningen i orkanernes intensitet reflekterer stigningen i gennemsnitstemperaturen i de tropiske have.