Oversvømmelser, ofte med katastrofale konsekvenser for de mennesker, der bliver ramt, er forekommet med jævne mellemrum både i Europa og i resten af verden.

Men med den globale opvarmning, hvor perioder med enten særlig lidt eller særlig meget nedbør er blevet hyppigere, er der også blevet flere oversvømmelser. I Europa alene blev der i periodem 1975 til 2001 registreret 238 oversvømmelser, og antallet af oversvømmelser er steget år for år over perioden. Alene i 2002 alene blev der i Europa registreret 15 større oversvømmelser, som berørte omkring en million mennesker.

De  samme tendenser ses i resten af Verden. I Indien er den årlige monsun blevet om muligt endnu mere uforudsigelig med voldsomme oversvømmelser til følge. I 2005 måltes en rekordagtig nedbørsmængde med 944 mm på et  enkelt døgn i Bombay, hvilket er den størst målte nedbørsmængde på et døgn nogensinde i Indien. Rekordhøje temperaturer i det Indiske Ocean udløste i år 2000 voldsom nedbør og oversvømmelser i store dele af det sydlige  Afrika. I Mozambique kostede oversvømmelserne flere tusinde mennesker livet. I 2010 gjorde voldsommme oversvømmelser i Pakistan omkring 20 millioner mennesker hjælpeløse

I takt med at orkanerne er blevet voldsommere, er de nedbørsmængder, der følger i deres kølvand, også blevet større. Oversvømmelser med jordskred og mudderlaviner koster ofte flere menneskeliv og forårsager flere ødelæggelser end selve orkanens vindstyrke.

Også i Danmark er oversvømmelser i forbindelse med perioder med voldsom nedbør blevet mere hyppige. Større og mindre oversvømmelser er efterhånden blevet hverdagsnyheder, og udtalelse som “De værste oversvømmelser de sidste 30 år/i dette århundrede/nogensinde,” lægger vi dårligt nok mærke til mere.