Et af de måske tydeligste tegn på den globale opvarmning er, at foråret kommer tidligere og efteråret  senere i de tempererede områder på den nordlige halvkugle. Selv om der er store  variationer fra år til år, dokumenterer flere uafhængige undersøgelser, at planternes vækstsæson generelt er blevet længere med ca. 11 dage. Vækstsæsonen er tiltaget både forår og  efterår, dog gennemsnitligt mest om foråret.

Vækstsæsonen er endda blevet så lang, at bøgen er blevet narret til at  springe ud igen i oktober, hvilket aldrig tidligere er registreret, og  anemonerne kom op af jorden ca. 6 måneder for tidligt. Begge dele skete i det usædvanligt varme efterår 2005.

Mest udtalte er ændringerne i  det arktiske område, hvor den gennemsnitlige vintertemperatur i Alaska og det vestlige Canada er steget med mellem 4 og 5 grader celsius. Det betyder bl.a., at sneen smelter tidligere om foråret, og  at søer, floder og moser fryser til senere til om efteråret. Begge dele påvirker dyrelivet. Specielt besværliggøres renernes vandringer mellem sommer- og vintergræsningsområder.