IPCC udgiver med jævne mellemrum såkaldte statusrapporter over klimaets udvikling og forventningerne til de fremtidige klimaændringer. Den fjerde statusrapport blev offentliggjort i februar 2007.

IPCC’s fremskrivninger af klimaets udvikling bygger på en række scenarier med forskellige forudsætninger om verdens udvikling teknologisk, økonomisk, befolkningsmæssigt osv. På grundlag af disse forudsætninger beregnes udviklingen i de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Og disse danner igen grundlaget for de modelberegninger, som fortæller noget om, hvad vi kan forvente os af fremtidens klima.

IPCC’s udviklingsscenarier spænder vidt. Det “pæneste” udviklingsscenario vil ifølge IPCC medføre en global temperaturstigning på cirka 1,8 °C, mens det “værste” scenario vil betyde en temperaturstigning på cirka  4°C i løbet af dette århundrede. Temperaturstigningerne er beregnet med udgangspunkt i dem globale gennem-snitstemperatur for perioden 1980-1999 på cirka 13,6 °C. Men på det tidspunkt var den globale gennemsnitstemperatur allerede steget med cirka 0,6 °C over den førindustrielle gennemsnits-temperatur. Den reelle temperaturstigning i forhold til den førindustrielle gennemsnitstemperatur forventes altså at blive på mellem cirka 2,4 °C og 4,6 °C.

Selv IPCC’s pæneste udviklingsscenario vil medføre en global temperaturstigning over det niveau på 2°C, som de fleste klimaforskere regner for en farlig grænse med uberegnelige konsekvenser for klimaets stabilitet og for økosystemerne, hvis den overskrides.