IPCC’s seks, såkaldt illustrative, scenarier betyder alle sammen en stigning i atmosfærens indhold af drivhusgasser. Koncentrationen af CO2, som er den vigtigste drivhusgas, vil selv i det laveste scenario stige til næsten det dobbelte af den førindustrielle koncentration, nemlig fra 280 ppmv til cirka 540 ppmv. Scenariet med den højeste stigning viser, at koncentrationen af CO2 stiger til hele 970 ppmv.

Denne stigning i koncentrationen af CO2 vil betyde en mere eller mindre kraftig stigning i Jordens gennemsnitstemperatur. I IPCC’s fjerde statusrapport regner man med, at temperaturen vil stige mellem 1,1 °C og 6,4 °C i løbet af indeværende århundrede regnet i forhold til temperaturgennemsnittet for perioden 1980-1999, hvis man medtager de skønnede usikkerheder i modellerne. Da temperaturen på det tidspunkt allerede var steget cirka 0,6 °C over det førindustrielle niveau, bliver den lavest forventede temperaturstigning i det “pæneste” scenario altså på 1,7 °C og den højeste i det værste scenario på 7°C.

I forhold til fremskrivninger i IPCC’s tredje statusrapport har man måttet opjustere forventninger til de fremtidige temperaturstigningen. Årsagen er blandt andet, at de mere avancerede computermodeller af klimaet viser, at optaget af CO2 i havet og i planter og jord ikke bliver så stort, som tidligere antaget.