Den globale opvarmning vil ikke være jævnt fordelt. Nogle områder vil ifølge klimamodellerne blive varmere end den gennemsnitlige temperaturstigning, mens andre områder ikke vil føle opvarmningen så kraftigt. Tendensen til en ulige fordeling af den globale opvarmning kan allerede ses nu.

IPCC’s modelberegninger tyder på, at den nordlige halvkugle og specielt de arktiske områder vil få en opvarmning højere end gennemsnittet. Landområder vil generelt opvarmes mere, mens luften over havområderne vil opvarmes langsommere end det gennemsnitlige.

Ændringer i nedbørsmønstrene vil også være ujævnt fordelt. Der vil med stor sandsynlighed komme mere nedbør på de højere breddegrader, mens nedbørsmængden i de subtropiske områder vil falde. Det gælder specielt i områder, som i forvejen er tørre eller halvtørre. Nogle tropiske områder vil sandsynligvis opleve mere nedbør, mens andre vil få mindre.