Hvad sker der, hvis vi lukker øjnene og bare fortsætter med at bruge fossile brændsler, til der ikke er mere? Et amerikansk forskningsinstitut, Lawrence  Livermore National Laboratory, har forsøgt at regne ud, hvad der vil ske, hvis stort set alt fossilt brændsel er brændt af i år 2300. Resultatet er skræmmende – noget i retning af den værst tænkelige fremtid for de kommende generationer.

Modellen viser, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren vil stige fra 380 ppmv i dag (fra cirka 280 før vi begyndte at udlede CO2 I atmosfæren) til over 1400 ppmv i år 2300. Modellen regner med, at jord og biomasse optager en del af det CO2, der bliver udledt. Dette er imidlertid usikkert i et varmere klima. Derfor kan CO2-koncentrationen bliver højere, end modeller viser.

En meget stor del af den CO2, der udledes, vil blive optaget i havene og gøre dem betydeligt mere sure, end de er i dag. Det vil medføre store skader på havets liv.

Temperaturen vil stige kraftigt. Modellen viser en stigning i den globale gennemsnitstemperatur på cirka  8°C i forhold til den førindustrielle gennemsnitstemperatur på cirka 13,6 °C. For de arktiske områder vil temperaturstigningen ryge igennem loftet med en stigning på cirka 20 °C. Konsekvenserne vil blive dramatiske. Hele det arktiske område vil blive isfrit, og opvarmningen vil igangsætte en massiv nedsmeltning af den grønlandske indlandsis. Det vil betyde en kraftig havstigning på op til 7 meter allerede i 2300, hvis man medtager havets varmeudvidelse. Og havet vil fortsætte med at stige i hundredvis af år. Modellen siger ikke noget om Antarktis, men senere forskning har vist, at der vil være en stor sandsynlighed for, at også den Vestantarktiske iskappe kan smelte ned. Det vil betyde en yderligere havstigning på cirka 7 meter.

Forskerne på Lawrence Livermore siger ikke noget om, hvad en så stor global temperaturstigning vil betyde for Jordens økosystemer og for os mennesker. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at levevilkårene vil blive endog meget svære i store områder af Jorden. Det er et åbent spørgsmål, om den menneskelige civilisation, som vi kender den i dag, vil kunne overleve en så dramatisk omvæltning.