Havets varmeudvidelse er ikke det eneste, der kan få havet til stige. Afsmeltning fra polernes iskapper kan give en både større og hurtigere havstigning.

Det meste af Arktis er dækket af hav. Men selv om al den is, der dækker havet ved Nordpolen, skulle smelte, vil det ikke få havet til at stige. Men Grønlands indlandsis indeholder vand nok til at få havene til at stige med  6 – 7 meter, hvis den skulle smelte helt ned.

Der er en stigende frygt blandt klimaforskerne for, at det kan ske. Klimamodellerne viser, at der ikke skal mere end en lokal opvarmning på over 3 °C til at igangsætte en næsten total nedsmeltning af indlandsisen. Og da opvarmningen i det arktiske områder går hurtigere end i de fleste andre områder på Jorden, skal der sandsynligvis kun en global opvarmning på 1,5 - 2°C til at skabe en lokal opvarmning på 3°C. Spørgsmålet er så, hvor hurtigt det vil gå? Man har hidtil antaget, at det ville tage flere tusinde år før indlandsisen på Grønland var smeltet helt. Men de nyeste målinger fra satellitter har vist, at afsmeltningen er begyndt, og at den i øjeblikket øges år for år. Fra april 2002 til november 2005 mistede indlandsisen 239 kubikkilometer årligt, og de nyeste målinger viser, at tabet nu er oppe på cirka 350 kubikkilometer om året. Det er en hurtigere øgning, end nogen havde forestillet sig. Hvis afsmeltningen fortsætter med at øges i det tempo – og det er der en risiko for, hvis den globale opvarmning fortsætter – så kan havstigningen efter de nyeste skøn nå helt op på 3 meter i løbet af dette århundrede.

Antarktis’ iskappe indeholder langt mere vand end Grønlands indlandsis. Sandsynligvis nok til en havstigning på helt op til 60 meter, skulle det hele smelte. Men temperaturen er så lav, at selv en global temperaturstigning på over 5 °C næppe vil få en større effekt. Men dele af Antarktis kan blive påvirket. På Vestantarktis er mange gletschere begyndt at flyde hurtigere ud imod havet, og meget store stykker af de såkaldte isshelfs, som er

forlængelser af gletscherne ud i havet, er allerede brækket af. Fortsætter den globale opvarmning i det nuværende tempo, er der en reel risiko for, at Vestantarktis kan begynde at smelte ned. Faktisk kan man allerede nu måle en afsmeltning på over 150 kubikkilometer om året. Det er endnu meget usikkert, hvordan Vestantarktis vil reagere på længere sigt, men sker det værst tænkelige, er der is nok til en havstigning på cirka 7 meter oveni havstigningen fra Grønlands indlandsis og havets temperaturudvidelse.