Havstrømmene har stor betydning for det globale klima, da de flytter meget store mængder varme fra ækvator ud imod polerne. Golfstrømmen alene transporterer cirka 70 millioner kubikmeter varmt vand i sekundet mod nord (eller cirka 4,2 kubikkilometer i minuttet). Skulle Golfstrømmen af en eller anden årsag svækkes eller helt gå i stå, ville det altså få store konsekvenser for de områder, hvor Golfstrømmen afleverer sin varme, det vil sige først og fremmest Nordeuropa.

Nye undersøgelser har vist, at de store havstrømme også har en meget stor betydning for livet i havet. De store havstrømme inklusive Golfstrømmen danner tilsammen et stort cirkulationsmønster, der nærmest fungerer som et transportbånd, som fører næringsrigt havvand fra dybhavet sydpå til havet ved Antarktis, hvor det stiger op til overfladen. Overfladevandet strømmer i komplicerede mønstre tilbage til den nordlige halvkugle, hvor det synker ned til bunden og endnu engang strømmer sydpå og opsamler næringsstoffer undervejs. Den nyeste forskning peger på, at tre fjerdedele af havets liv er afhængigt af denne mekanisme. Skulle nedpumpningen af overfladevand til dybhavet svækkes kraftigt, kan det altså få alvorlige, negative konsekvenser for livet i havet.

Desværre er der meget, der tyder på, at den globale opvarmning netop kan føre til en svækkelse eller i værste fald en standsning af denne dybvandsdannelse. Men hvor stor, den globale opvarmning skal blive for at udløse denne situation, er der endnu stor usikkerhed om.