Jordens albedo eller refleksionsevne har ligesom skyerne en stor betydning for klimaet, da den stråling, der ikke reflekteres, optages af jordoverfladen eller vegetationen. Forskellige overflader har en meget forskellig refleksionsevne. En skov har for eksempel en albedo på 5-10%, græs 25 %, mens nyfalden sne har en albedo på 78 %.

Hvis stigende temperaturer betyder, at der bliver mindre områder, som er dækket med sne om vinteren, og at sneen falder senere og smelter tidligere, vil det altså betyde, at mere varme optages i vegetationen og jordoverfladen. Isdækket hav reflekterer ligeledes mere stråling end en isfri, mørk havoverflade. Når den globale opvarmning betyder mindre sne og is, vil refleksionen altså også blive mindre, og mere varme optages i jord og hav. Vi ser altså en positiv tilbagekobling, hvor den globale opvarmning forstærkes.