Jordens vegetation er normalt i balance. Planterne optager luftens CO2 og bruger den som byggesten til biomassen, når de vokser, og omvendt frigøres CO2 til atmosfæren, når planterne dør og forrådner i jorden. Alt i alt optages der lige så meget CO2, som der frigøres.

En øget koncentration af CO2 i atmosfæren vil alt andet lige betyde, at planterne kan optage mere CO2 og vokse hurtigere. Men det kræver samtidig, at planterne får tilført flere næringsstoffer og mere vand. Det er nemlig lige så vigtigt for plantens vækst som CO2.

I en varmere verden vil der være mere CO2 til rådighed, men ikke nødvendigvis flere næringsstoffer og mere vand. Specielt i de varme, tropiske områder kan en ekstra opvarmning betyde, at planterne kommer til at lide af varmestress og derfor ikke kan udnytte den ekstra CO2. Et varmere klima vil også betyde mere udbredt tørke, som også vil hæmme planternes vækst. Samtidig vil omsætningen af organisk materiale i jorden gå hurtigere, når det bliver varmere, og det vil frigøre mere CO2 til atmosfæren.

Ifølge den seneste IPCC-rapport vil disse faktorer tilsammen betyde, at planternes meroptag af CO2 vil toppe før midten af indeværende århundrede, og derefter vil tendensen vende, så der før udgangen af århundredet frigøres mere CO2, end der optages i planterne.

Hertil kommer skader på nordlige skove forårsaget af indvandring af skadedyr sydfra som følge af stigende temperaturer specielt i vinterhalvåret samt et stigende antal skovbrande som følge af længere og flere tørkeperioder.