Begravet ikke så langt under havets bund ligger store depoter af frossen metan i form af såkaldte metanhydrater. Langt de fleste af disse metandepoter ligger på så store dybder, at trykket gør dem meget stabile. Men man har også fundet metanhydrater på så små dybder som 60 – 120 meter. Når metanhydrater graves op og bringes op til havoverfladen, frigives det bundne metan til atmosfæren.

Forskere har peget på, at klimakatastrofer for hundreder af millioner år siden med udslettelse af et stort antal arter kan være forårsaget af store udslip af metanhydrater fra havbunden med en voldsom global opvarmning til følge. Metan er nemlig en kraftig drivhusgas.

Det har fået nogle til at frygte, at en temperaturstigning i havene kan udløse en sådan begivenhed igen. Forskerne ved endnu ikke, hvor stor en temperaturstigning i havene der skal til for at gøre metanhydraterne ustabile.