Aerosoler er små partikler, som svæver i atmosfæren. Partiklerne stammer blandt andet fra afbrænding af fossilt brændsel og fra skovbrande, hvor der dannes svovlholdige aerosoler og sodpartikler. Havets bølger danner også aerosoler, og fra jorderosion hvirvles støv op i luften. Sådanne aerosoler kan virke afkølende på klimaet, ved at de spreder og tilbagekaster sollyset, og ved at de øger dannelsen af lavtliggende skyer. Aerosolerne virker som kondensationskerner i skyerne og betyder, at der dannes flere mindre dråber i dem. Skyerne bliver derfor hvidere og holder længere. Det betyder igen, at de reflekterer mere af solens stråling til verdensrummet.

Aerosolernes virkning er dog kortvarig, kun cirka en uge, idet de hurtigt vaskes ned af regn. Aerosolerne vil derfor først og fremmest virke lokalt. Aerosolernes afkølende effekt er først i de seneste par år blevet indregnet i klimamodellerne. En effektiv rensning af røgen fra kraftværker for støv og svovldioxid vil derfor begrænse den afkølende virkning. Det samme vil en begrænsning af den i øvrigt uønskede jorderosion.