De store klimamodeller forudsætter, at klimaet ændrer sig i et jævnt tempo. Men det er ikke givet, at virkeligheden vil være sådan. Specielt, hvis udledningerne af drivhusgasser fortsætter med at stige. De fleste af os forestiller os nok også, at hvis bare vi på et eller andet tidspunkt sætter vores udledninger ned, så vil klimaændringerne falde til ro. Men vi kan let komme til at vente for længe.

Irreversible ændringer
De ændringer, vi er årsag til, med klimaet, når vi udleder CO2 i atmosfæren, kan ikke uden videre rulles tilbage. CO2 nedbrydes ikke i atmosfæren. Det meste optages efterhånden i havet, hvor det gør vandet mere surt, men en del bliver i atmosfæren og optages kun ganske langsomt i vegetationen og i jordbunden. Det kan vare årtusinder, før den gamle balance er genoprettet, selv hvis vi kun udleder mindre mængder CO2. Fortsætter klimaændringerne, kan vi rykke ved andre balancer. En lokal opvarmning på mellem 2 og 3°C vil med stor sandsynlighed få indlandsisen på Grønland til at smelte irreversibelt. Det vil sige, at afsmeltningen ikke standser, før det meste af isen er smeltet, eller før temperaturen igen er faldet væsentligt. Det er ikke langt, til vi når det punkt.

Springvise ændringer
Geologiske undersøgelser har vist, at klimaet i forhistorisk tid i perioder har udvist kraftige svingninger mellem et varmt og et koldt klima. Dette viser, at klimaet ikke nødvendigvis ændrer sig jævnt fra en tilstand til en anden, men kan foretage kraftige, nærmest kaotiske svingninger, før det igen falder til ro i en ny balance. Hvordan det vil ske, og hvor meget der skal til, før det sker, ved vi kun lidt om. Ændringer i de store havstrømme, som har en afgørende indflydelse på Jordens klima, er måske en af de faktorer, der kan udløse voldsomme svingninger.