Vores klima er ved at ændre sig. Årsagen er primært de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Og klimaet vil fortsætte med at ændre sig i nogle årtier, også selv om vi skærer ned på eller helt standser udledningerne af drivhusgasser. Årsagen er den inerti, der ligger i klimasystemerne. Det tager tid, før ændringer bliver synlige, og det tager tid, før de standser igen.

Fortsætter vi med at udlede drivhusgasser i det nuværende tempo eller hurtigere, vil klimaændringerne forstærkes. Det kan betyde globale temperaturstigninger, som kan blive katastrofale for både mennesker og natur. En temperaturstigning på 4°C eller mere vil være sandsynlig i denne situation. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at den grønlandske indlandsis vil gå over i en irreversibel nedsmeltning. Det alene vil få verdenshavene til at stige cirka 7 meter. Hvor hurtigt det vil ske, ved vi endnu ikke, men den nyeste viden peger på, at det kan ske inden for nogle få århundreder med en havstigning på i værste tilfælde helt op til 3 meter i indeværende århundrede. Endnu værre er det, hvis også Vestantarktis begynder at smelte ned. En ikke urealistisk situation, hvis temperaturen får lov til fortsat at stige.

En global temperaturstigning på 3-4°C eller mere vil også betyde en væsentligt forøget risiko for, at klimaets positive tilbagekoblingsmekanismer fører os ind i en såkaldt løbsk drivhuseffekt. Det betyder, at opvarmningen fortsætter, også selv om vi standser udledninger af drivhusgasser. Det betyder en øget risiko for såkaldte klimaspring, hvor Jordens klima rykker hurtigt fra en tilstand til en anden, for eksempel hvis de store havstrømme skifter retning eller går i stå. Hvad det vil indebære, ved vi reelt ingenting om.