Dette afsnit handler om de mulige konsekvenser, hvis vi ikke griber hurtigt ind over for den globale opvarmning. Selv om de første virkninger allerede er tydelige, og flere vil komme til, kan vi stadig nå at begrænse skaderne.

Lader vi derimod stå til, vil konsekvenserne blive omfattende for naturen og for både verdens rige og fattige samfund. Ingen vil gå fri. Vi vil se tørke og oversvømmelser i et omfang, der langt overstiger det, vi ser i dag. Det vil betyde sult og hungersnød for mange hundrede millioner flere end i dag. Vi vil se omfattende mangel på ferskvand og sandsynligvis millioner af miljøflygtninge fra lavtliggende kystområder og øsamfund efterhånden som havet stiger.

Klimaændringerne vil også gå hårdt ud over naturen. Et meget stort antal arter vil uddø. Økosystemerne vil ændre sig, og mange arter vil ikke kunne nå at tilpasse sig. Mange steder, som allerede i dag er tørre, vil blive forvandlet til ørken.

Fremtidens klima kan blive præget af overraskelser og uventede, hurtige skift. Vi vil formentligt se større vejrmæssige svingninger med både tørke, voldsom nedbør med oversvømmelser, kraftigere orkaner og flodbølger. Det er muligt at sige en del om konsekvenserne på kort sigt – og det kan blive slemt nok. Men på lang sigt kan klimaændringerne efter flere og flere forskeres mening true selve den menneskelige civilisations overlevelse, hvis vi ikke handler nu.