Den globale gennemsnitstemperatur er i øjeblikket (2006) cirka 0,8 °C over det førindustrielle niveau. På grund af forsinkelsen mellem de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser og den temperaturstigning, vores udledninger vil medføre, vil temperaturen stige cirka 0,6 °C mere, selv om alle udledninger af drivhusgasser blev standset med det samme. En temperaturstigning på cirka 1,4 °C vil altså uundgåeligt bliver konsekvensen af de drivhusgasser, vi på nuværende tidspunkt allerede har ledt ud i atmosfæren. Det betyder også, at der vil gå 25 – 30 år, før vi for alvor vil mærke virkningerne af at standse vores udledninger af drivhusgasser.

Skemaet viser, hvordan konsekvenserne for natur og mennesker bliver alvorligere efterhånden som gennemsnitstemperaturen stiger i forhold til den førindustrielle gennemsnitstemperatur. Hvis vi vel at mærke ikke er kloge nok til at standse udledningerne af drivhusgasser i tide. Der er naturligvis ikke tale om en fuldstændig oversigt, men et udvalg af de vigtigste og mest iøjnefaldende konsekvenser.