1°C (uundgåeligt og vil ske inden for 10 – 20 år)

Globalt vil der ske en øgning i antallet af hedebølger og medfølgende dødsfald. Der vil være flere tilfælde af ekstrem nedbør, som forårsager oversvømmelser og jord- og mudderskred.

Øget risiko for malaria og denguefeber i flere egne af Jorden. Flere astmatilfælde forårsaget af mere pollen.

Flere tilfælde af tørke. Vedvarende tørke og vandmangel i dele af Australien. Øget risiko for tørke på de russiske stepper og i Middelhavsområdet.

Mellem 300 og helt op til 1600 millioner mennesker vil opleve øget mangel på ferskvand.

Tabet i den globale kornproduktion kan blive på 20 til 35 millioner tons af den samlede produktion.

18 – 60 millioner mennesker vil føjes til de millioner, der allerede nu risikerer fødevaremangel og sult.

2°C (det niveau, på hvilket vi med en hurtig og kraftig global indsats kan begrænse den globale opvarmning)

Tærskelværdien, for at landbrugsudbytterne også falder i de rige lande.

Mellem 1 og 2,8 milliarder mennesker vil være udsat for mangel på ferskvand på grund af et forøget pres på ferskvandsressourcerne.

Havstigning og kraftigere storme og orkaner vil presse et stigende antal mennesker væk fra kystområderne, mellem 12 og 26 millioner mennesker, afhængigt af hvor hurtigt og godt kystegnene beskyttes.

Antallet af mennesker, som risikerer malaria, stiger yderligere specielt i Afrika og Asien.

Tabet i den globale kornproduktion kan stige med op til 180 millioner tons.

Antallet af mennesker, der kan blive udsat for hungersnød, stiger med yderligere op til 180 millioner.

Inuit-jægerkulturen står over for sin udslettelse.

Antallet af miljøflygtninge stiger kraftigt, specielt i Afrika.

2 – 3°C (sandsynlig temperaturstigning, hvis en kraftig indsats for at begrænse den globale opvarmning udskydes bare et årti endnu)

Antallet af mennesker, som er udsat for mangel på ferskvand, stiger yderligere med i værste fald helt op til 3,8 milliarder mennesker.

3°C og derover (sandsynlig temperaturstigning med en træg og “pragmatisk” indsats for at begrænse den globale opvarmning)

Yderligere forværringer på alle områder. Antallet af mennesker, som presses væk fra kystområder, stiger med 25 – 40 millioner; antallet af mennesker, som risikerer hungersnød, stiger med op til 400 millioner, endnu flere millioner udsættes for mangel på ferskvand.

4°C og derover (sandsynlig temperaturstigning, hvis der ikke sker en forstærket indsats for at begrænse den globale opvarmning)

Hele områder mister deres landbrugsproduktion, heriblandt hele Australien og store dele af Afrika.

Yderligere forværringer på alle områder som fødevareforsyning, ferskvand, vektorbårne sygdomme som malaria osv.

Mange af verden storbyer trues af oversvømmelser, heriblandt London, New York, Shanghai, Tokyo og Hongkong.