Koralrev er følsomme over for temperaturstigninger – selv i kortere perioder. Koralrevene er derfor et af de steder, hvor konsekvenserne af et varmere klima først vil blive synlige. En temperaturstigning på 1 – 2°C vil blege koralrevene og svække væksten. Hvis vandets temperatur stiger 3 – 4°C i en periode på mere end 6 måneder vil korallerne sandsynligvis dø. Hertil kommer, at koralrevene også trues af storme, forurening og overfiskning. Allerede nu er mange koralrev truede og ved at dø. Angreb af søstjerner og søpindsvin har ødelagt mange svækkede koralrev i en stor del af Stillehavet og det Indiske Ocean.

Koralrev er de økosystemer, som næst efter regnskovene er rigest på forskellige arter. Man har anslået, at mindst 65 % af havets fiskearter på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus er afhængige af revene. Koralrevenes tilstand kan derfor få vidtrækkende konsekvenser for livet i havet.

Det hidtil værste tilfælde af koralblegning fandt sted i 1998, hvor en usædvanlig El Niño betød forhøjede vandtemperaturer i de tropiske have. Blandt andet mistede dele af det Indiske Ocean op imod 90 % af sine koraller, og mange af disse koralrev er aldrig kommet sig igen. Siden da er koralblegning blevet mere og mere udbredt. I 2005 gik det blandt andet ud over koralrevene i det Caribiske Hav.

20 % af verdens koralrev er allerede nu ødelagt blandt andet som følge af koralblegning. Man regner med, at en stigning i den globale gennemsnitstemperatur på 1 grad vil betyde, at cirka 80 % af verdens koralrev vil blive ødelagt. En temperaturstigning på 2°C vil betyde, at op imod 97 % af koralrevene bliver ødelagt. Den globale temperaturstigning ligger på nuværende tidspunkt (2006) på mellem 0,6 og 0,7°C og den globale temperaturstigning vil på grund af klimaets forsinkede reaktion nå op på cirka 1,4°C, selv hvis vi standsede alle udledninger af drivhusgasser med det samme. Vi skal altså reagere meget hurtigt, hvis vi skal redde bare en del af de tropiske koralrev med deres skønhed og enorme fiskerigdom.