Menneskets indgriben i de naturlige økosystemer har allerede nu medført udryddelse af et stort antal plante- og dyrearter. Veje, byer og landbrugsområder har medført omfattende ødelæggelser af de naturlige økosystemer, og forurening, overfiskning af havene, skovfældning, erosion og ørkendannelse har yderligere forværret situationen for de vilde dyr og planter.

Men den globale opvarmning kan gøre en i forvejen kritisk situation endnu værre. En undersøgelse foretaget af et internationalt hold af biologer viser, at den globale opvarmning kan betyde udslettelse af i værste fald mellem en tredjedel og halvdelen af alle landjordens dyre- og plantearter allerede i løbet af de næste 50 år. Og selv, hvis man bruger de allermest optimistiske – og sandsynligvis helt urealistiske forudsætninger, vil cirka en tiendedel af alle arter, eller cirka en million arter stå over for udryddelse. Ser man bort fra de bedst tænkelige og de værst tænkelige omstændigheder forventes ifølge undersøgelsen et sted mellem 15 og 37 procent af alle arter at være truet af udslettelse om 50 år.

To af Jordens vigtigste og mest artsrige økosystemer er allerede nu i farezonen. Koralrevene og de tropiske regnskove er henholdsvis havenes og landjordens mest artsrige økosystemer, og begge er allerede nu alvorligt truet både af den globale opvarmning og af andre former for menneskelige aktiviteter. Men også den arktiske tundra og de arktiske havområder er blandt de områder, hvor den globale opvarmning først vil få store negative konsekvenser.