Klimaet kan blive en afgørende faktor i den fremtidige fødevareforsyning. I princippet vil et højere CO2-indhold i atmosfæren øge de fleste planters vækst, fordi et højere CO2- indhold i det mindste teoretisk øger fotosyntesen. Forsøg har vist, at en fordobling af luftens CO2-indhold kan øge udbyttet med 30 %. Det kræver dog, at der er rigeligt med de andre næringsstoffer, planterne behøver. Ellers kan de blive en begrænsende faktor. Det kræver også, at der er vand på de tidspunkter, hvor planterne behøver det.

Uden for laboratoriet kan udbyttet reduceres af mange andre forhold som for eksempel hedebølger, tørke, oversvømmelser,  mere ukrudt eller flere skadedyrsangreb. Alt sammen faktorer, som vil tage til i styrke med en tiltagende global opvarmning.

Ris er den basale fødevarekilde for en stor del af verdens befolkning, specielt i de varmeste områder af verden. Mange steder dyrkes risen allerede nu i områder, som ligger i toppen af det temperaturinterval, hvor der kan dyrkes ris. Stigende temperaturer specielt om natten kan få alvorlige konsekvenser for risproduktionen i disse områder. Undersøgelser viser, at risudbyttet falder med 10 % for hver grad, temperaturen stiger om natten.

Globalt set vil den samlede konsekvens af den globale opvarmning blive et fald i verdens fødevareproduktion, specielt i de fattige lande. Produktionen af de basale fødevarer som korn og ris forventes at falde med op til 180 millioner tons allerede ved en global temperaturstigning på 2 grader, op til 400 millioner tons, hvis temperaturen får lov til at stige til 3 grader og mere endnu, hvis temperaturen når endnu højere, før den globale opvarmning standses. I første omgang vil Afrikas Sahel-område og det sydlige Afrika blive ramt, derefter Nordafrika og den europæiske Middelhavsregion. Med stigende temperaturer kan fødevareproduktion i Australien blive umulig.

Det afrikanske kontinent, som i forvejen er hårdt ramt af både borgerkrige og periodevise tørker, bliver efter alt at dømme hårdest ramt. Helt op til 80 % af de mennesker, som bliver udsat for fødevaremangel som følge af den globale opvarmning, vil være afrikanere. Allerede nu er cirka 260 millioner af de næsten 840 millioner mennesker i verden, der i dag sulter eller er kronisk underernærede, afrikanere ifølge FN’s fødevareorganisation.