Fremtidens verden vil være en verden med stigende vandstand i verdenshavene og mange flere tilfælde af ekstremt vejr end i dag. Det vil blive kostbart for vores samfund. Og jo længere tid det varer, før vi tager fat på at begrænse vores udledninger af drivhusgasser, jo dyrere vil det blive.

Endnu kan man forsikre sig imod oversvømmelser og stormskader. Men forsikringsselskaberne er for længe siden begyndt at tage den globale opvarmning alvorligt. De er nemlig de første, der vil mærke den på antallet af vejrrelaterede forsikringsskader. Og de vejrrelaterede skader vil stige kraftigt i antal og omfang, efterhånden som den globale opvarmning tager til. Det samme vil priserne for at forsikre sig imod de skader, vejret forårsager. Et af de allerstørste forsikringsselskaber, Munic Re, regner med, at vejrrelaterede katastrofer og skader kan komme til at koste op imod 40 billioner kroner årligt i år 2040.

Den såkaldte Stern–rapport, udarbejdet af den tidligere cheføkonom for Verdensbanken for den britiske regerings økonomiske tjeneste, er sandsynligvis den første seriøse rapport om de økonomiske konsekvenser af den globale opvarmning. Stern-rapporten kommer blandt andet frem til, at en uformindsket global opvarmning vil komme til at koste verdensøkonomien mindst 5 % af det globale bruttonationalprodukt, og hvis de mindre behagelige forudsigelser holder stik, vil dette kunne stige til mere end 20 % af det globale bruttonationalprodukt..

Men der er også ting, der er mere end svære at regne op i kolde kontanter. Fortsætter den globale opvarmning uhindret, er der en meget stor sandsynlighed for, at en stor procentdel af verdens plante- og dyrearter vil uddø. Hvor meget koster en art? Under hedebølgen I 2003 døde cirka 35.000 mennesker. Sådanne hedebølger kan blive almindelige i fremtiden. Det samme kan oversvømmelser og voldsomme orkaner. Hvor meget er et menneskeliv værd?

Alt i alt må vi forvente, at den globale opvarmning vil ramme alle, også de rige lande, økonomisk. Og fortsætter den globale opvarmning uhindret, er der ifølge Stern-rapporten en stor risiko for, at det vil udløse en verdensomspændende økonomisk depression af hidtil uset omfang.